Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5° ÓVER EB

Jen; - waarvan het een, het ander broederlijk verdoemt. De eene Orde belasterd de anderen; — en elk houd. zijne leer, meestal voor de alleen zaligmakende. — De Proteftanten ? — de aanhangers van Luther, van Calvijn, van Menno, van SbCijn, van Armijn? — bij wien' moet men de waarheid zoeken? — Wat is waarheid?

Elk van deze fecten zal u. met broederlijk vertrouwen verzekeren, dat bij hem de waarheid is, — en dat anderen dwaalen. En hoe veelen, zullen müh'oenen menfchen in den afgrond des bedeifs in hunne gedagten zien nederzi'nken, - in koelen bloede belijden dit te gelooven , en zich verbeelden dat hunne onverfchilligheid hierin door den vader der liefde word goedgekeurd.

Zo errinner ik mij, dat een geleerd man mij in goeden ernst verhaalde, -** dat naar zijn begrip het geheelal ten dienfte en ten nutte der uitverkorenen

ge-

Sluiten