Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

dige bezeffing , hoe veel beter deeze taak zou paaien aan de Welfpreekendheid van bekwaamer mannen; maar bekoord door de bevalligheid van het onderwerp en het treffende der plegtigheid , bekoord door de edele bedoelingen, welke de Wetgeevers hierby aan den dag leggen, enmy verlaatende op de toegeevendheid der welmeenenden, die my zullen hooren* heb ik den anderzins gewïgtigen last op my genomen.

En nu, Medeburgers! vleije ik my, de onderfcheiden uitgedrukte en lofwaardige oogmerken niet beter te zullen kunnen bereiken, dan wanneer ik vooraf een Tafereel fchetze van het gevaar, waarin wy ge« weest zyn, en van de Verlosfing uit dien nood.

( Hier fpeelde het Orchest Andante.)

Gelyk het onweder de zwarte wolken als in flag» erde fchaart, door fchigtige en kruislings uitfchietende vuurltraalen, en door fchorre rollende flagen, van verre reeds de vreesfelyke uitbarsting aankondigt , en de beangile Stervelingen verfchrikt, die niet weeten waar het zal losbreeken, en wat het al in zyne verwoesting zal medefleepen; zo ook dreigde lang voor af het grimmig gelaat eens overmagtigei» Vyands, in volle woede los te gaan op het aloude Erf der Batavieren. — Het dof gerugt, en wel haast de ontmaskerde houding van den Belaager onger welvaart, waren de voorboden van den vernie* A $ : len-

Sluiten