Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8)

zijn Ambtenaaren in den Jaare 1787. afgezet, welke weder behoorden herfteld te worden! —

Maar men vraagt of het niet de hoogfle billijkheid is, om noch maar met een kortfbondige opoffering of liever uitftel der belangens van fommige bijzondere perfoonen, de welvaart de rust, en de orde der geheele Maatfchappije te bevorderen ? ■—

Het zij er echter verre van dan dat wij, aan de afgezette Ambtenaaren de voorfz. Jaare 1787. de voorkeur van aanftelling der ampten toen door hem bekleed, zoo dezelven nu door fterfgevallen of door bedankingen koomen open te vallen, of aan de provifioneele Reprefentanten de provifioneele vergeeving daar van zoude willen betwisten !

Iets te zeggen over de bereids geremoveerde ampten behoort niet tot het Departement van het Committé van Waakzaamheid alleen aangefteld, om in het'vervolg over de belangens der Burgerije te waaken, en het welk zich dienvolgende met geen Revolutionaire daaden , aan een Committé Revolutionair zal gelijk ftellen. — En met het eindigen van welk Committé Revolutionair , 'provifioneel

ook

Sluiten