Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der STAATS-OMWENTELINGEN. 35

ons tevens herinneren, dat een gedeelte van de Natie zelf in de Vendé, opgeftookt door misnoegde Geestlijken en Koningsgezinden, en aangevuurd door buitenlandfchen invloed, zig wapende tegen de Conventie , en , door het aanrcgten van een inwendigen Burgeroorlog, de Republiek verzwakte. Wat zou men dan van de nieuwe Franfche Republiek, in dien toeftand befchouwd, natuurlijk moeten verwagten? — wat anders, dan derzclver fpoedige vernietiging!

Mijn Leezer , vertrouw ik, zal het mij wel ten goede houden, dat wij de Franfche Natie een weinig in dien hachlijken toeftand laaten, en , eer wij den uitflag daar van opgeeven, zo voor die Natie zelve, als voor andere Volken in Europa , voor eenige oogenblikken onze aandagt wenden naar Poolen, 't welk wij, in de voorige Afdeeling, in eene gunftige omftandigheid gelaaten hebben. Die Natie was toen, te weeten. in het Jaar 1791, in het bezit van een nieuwen Regeeringsvorm , met algemeen genoegen , en met goedkeuring der Hoven van IFcenen en Berlijn; en zij beloofde zig ongetwijfeld rust en veiligheid.

Maar, welk een zonderlinge afwisfeling van gebeurtenisfen en lotgevallen! Terwijl, in het Jaar 179a, zulke zonderlinge voorvallen in Frankrijk plaats hadden, en aldaar het Monarchaal bewind geheel vernietigd wierd, rukte eene Ruiffche B 5 Ar-

Sluiten