Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

waarfchynlyk door de discantien van fommige Schepen, daar toe aangemoedigd. . Dat Brutus, en de

verdere Schepen van het Centrum, de Divifie van den Admiraal Duncan, zo dra dezelve binnen hun bereik was, hevig hadden befchoten. — Dat het den vyand gelukte de Linie voor de Batavier te breeken , en dus de Avantguarde ook van wederzyde in gevegt te brengen. — Dat Brutus door het afhouden eerst van de Batavier, en daar na van de Wasjenaar, wel ras ook meerder in het gevegt was geraakt, en den Engelfche Admiraal die op zyde van de Vryheid lag, veel fchade uit zyn Bak- en Boegftukken had toegebragt. — Dat de brandende Hercules, Brutus had genoodzaakt, om ook eene ruimte voor hem temaken, gelyk de Vryheid ook had gedaan, waar door zy beiden nog meer tusfchen den Vyand waren ingefloten; zo dat Brutus dan met den een en dan met den anderen fuccesfivelyk, en fomtyds aan beide zyde te gelyk was geëngageerd gebleven, zonder door de zwaare rook aan de agter hem leggende Schepen fein te hebben kunnen doen, tot adfiftentie- Men had alzo groote fchade geleden, dog gelukkig bleven de Batteryen in volle activiteit, waar aan de Schont by Nagt toefehryft, dat alle de Schepen die hem op zyde zyn geweest , tot zeven in getal, hem telkens weder verlaten hebben; en dat ten zynen opzigte, de Vyand zelve kan gezegd worden het gevegt het eerst te hebben geëindigt, zynde het vier uuren toen zyn laatfte Opponent van hem afhield, en men van zyn Schip beipeuren konde, dat het gevegt een einde had genomen-

Refereerende de Schout by Nagt zich verder, met opzigt tot den ftaat waar in Brutus zich toen gebragt vond, en het geen hem daar na nog is wedervaren , tot de Rapporten.,van den Capt. Lt. Polders, wiens

be-

Sluiten