Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( >9 )

bedraagd, dan vermeerderd daardoor 'sLands uitgave jaarlijks i§ millioen; maar neem nu eens, dat de waarde van 'sLands Obligatien hierdoor 20 pCt. rijst, dan vermeerdert daardoor de reeele rijkdom van de houders der Obligatien iöo millioenen.

Nu vraag ik , wat vorderd het algemeen geluk des Volks, die eerfte grondregel van ftaatkunde, in dezen? Om de reëele rijkdommen der Burgers zo veel mogelijk te vermeerderen, om dat dezen het zijn, die wederom de meerdere lasten betalen. De Staat, en dus ook deszelfs finantien, zijn om den Burger, maar niet de Burger om den Staat.

Het nationaal crediet monteerd immers met de rijzing van 'sLands fondzen!

Ja! zo 'er maar welvaart en nationaal crediet bij een Volk is, behoeft men nimmer bekommert te zijn voor belastingen, vooral als men bij den vrede de uitgaven weder dubbeld zou kunnen bezuinigen, gelijk ik des noods aanneem te bewijzen.

Het dwaalend begrip van den interest van 'sLands Obligatien nimmer boven 2§ pCt. te yerhoogen, beeft na de omwenteling van 1795 aan de houders van 'sLands Obligatien meer dan 200 millioenen fchade toegebragt, en ten gevolge gehad, dat door de geforceerde geldligtingen en door gebrek aan contanten, het nationaal crediet zodaanig vervallen is, dat leveranciers en aanneemers, bedugt voor hun geld, een

zo-

Sluiten