Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

HetEedle Priestrental was toen bij elk in achting,

Geen dweeper vond gehoor, men doemde zijn venijn, En hij, die onrecht deed, in fchijn van deugdbetrachting,

Kon op uw vrije grond als toen geen Burger zijn. Eenvoudigheid, geen pracht, was 't kenmerk der Bataaven,

Door wiens belijd en moed gij onverwinlijk waard, Oprechtheid, geen bedrog, bewoonden't hart dier braaven,

En deed u eeren als een fchikgodes der aard,

Ontmenschte wreedheid kon ... maar neen, laat ons hier

(zwijgen.

Geen kranken word gered door jammer en geween, Hij moet, zal zijn geftel weer nieuwe kracht verkrijgen,

Zich fchikken naar den raad van zijnen Arts alleen, Mogt ik, ö Neerlands Volk, door raad u ook geneezen,

Van die gebreeken, dien u zo veracht doen zijn, Bij elk voor wien gij pleeg een heldre baak te weezen,

Ter redding van de deugd, uit onverdiende pijn.

A 4 Koom

Sluiten