Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naa St. DOMINGO.

van bijzondere lieden minder zeker is, en waar de genietingen, van welken dat vermogen de bron is, meer gefloord worden door de zorg van het te beveiligen tegen toevallige gebeurtenisfen. Nooit zijn rijkdom en geluk minder woorden van gelijke beteekenis geweest.

ZEVENTIENDE BRIEF.

In dc woestijn, Septemb. 1789.

In Europa, mijn Heer! is 't onder half kundige lieden een gemeen vooroordeel, dat de rijst nergens beter wast noch geteeld wordt dan in onder water gezette landen («)• Zo gij tegen een Franschman zeide, dat die vrucht alhier op de hoogde bergen groeit, zou hij u uitlagchen, om dat zijne halve kundigheden hem nog niet geleerd hebben, dat men dezelve eveneens in Louifiana bouwt. (>)

De granaat- en vijgen-boom zijn even als de albergina (.r) en de taumate van de zuidelijke

lan-

(«0 Zie hierover Reize naa ie Out-Indien, door Grosfe, v Hoofdft. Als mede Dagverhaal van een reize naa Siam, bi.

230 en 237.

(tr) Oefchiedenis van Ltuifiana, I Deel, XVIII Hoofdft.

O) Eene zoort van vroege Peifik.

K J

Sluiten