is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE NAJAARS-KOORTSEN. 77

My dunkt dat dezelve, tot twee foorten te brengen zyn.

I. Het eerfte foort der behoedmiddelen beftaat, in het wegneemen of vermin* deren der opgetelde oorzaaken.

II. Het tweede: in zich te bedienen van voorbehoedende Geneesmiddelen.

I. De oorzaaken, die geweerd of verminderd moeten worden, hebben wy tot drie clasfen gebragt, welke orde wy dan ook hier volgen.

A. De eerfte, zag op het Vlaamfche lucht- en landig^eftel. Dit te veranderen, is eene volftrekte onmooglykheid. Het eigene, het characterizeerende, dat 'er in die lucht is, zal 'er denkelyk wel altoos zyn en blyven, gelyk het zich toedraagt met alle landen en climaaten. Daar het dan onmooglyk is, en buiten het bereik van 's menfchen kragt, om de lucht aldaar een ander beftaan te geeven; moet al de toeleg zyn, voor zo ver het kan gefchieden, om dezelve te verbeteren. Maar ook hier toe doen zich oneindige zwarigheeden op, by voorbeeld: hoe zal men de zoute zeedampen, de Hinken-

de