is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE NAJAARS-KO ORTSENc 8?

te kunnen liggen, wyl zy anders ai onderweg in een dispofitie vallen om ziek te worden. Vervolgens moesten zy, met de fcheepen aankoomende, niet te zeer verhaast worden, om hunne goederen te ontfcheepen, of zulks liever, zo 'er gelegenheid toe is, door arbeiders en werkluiden laaten doen, gemerkt veelen zich anders afwerken en ziek worden. Nog waar het goed, datzy niet dien eigen dag en nacht van hunnen aankomst moesten de posten en agten bezetten, maar dat zy eerst konden uitrusten van hunne geledene fatigues, en die posten nog bezet bleven, door het oude Garnizoen, datzy koomen afbsfen.

Ten tweeden: moesten de Exercitiën gefchieden, wanneer de dagen heet zyn, des morgens en *s avonds, en by winderig en nat weer worden uitgefteld. Zo moest ook de Parade in de heete zomermaanden liever voormiddags om acht of negen uuren gefteld worden, als om elf uuren, wanneer het te heet is. Des nachts behoorden de fchildwagten van goede jasfen of overrokken voorzien te zyn, gelyk by fommige Regimenten die pryzelyF 4 *s