Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o8 J. HARGER ANTWOORD

Zuiver water, is niet zeer gemeen ïn Staats-Vlaanderen, derhalven moet men het waterwaar in de minfte vreemde deelen zyn, voor het beste houden.

De zorg hier voor, kan niet genoeg, door de Officieren worden gadegeflagen; dan wil men het zuiver water leeren kennen, men neeme een glas met water, laat 'er eenige droppelen wynfteen oly (oleum tartarï per deliquiurn) in druipen, en men zal het water onzuiver zynde, troebel en*melkagtig zien worden, en als het water zuiver is, zal men flegts een klein wolkje befpeuren: hoe meerder het water verandert, hoe fchadelyker het zelve is, zo als my door verfcheidene proeven is gebleeken.

Het beste middel, om nu in StaatsVlaanderen goed water te bekomen, zal beftaan, om het reegenwater in bakken, tonnen, vaten of potten, op te vangen en te bewaaren. Maar, door dien veele menfchen, van deeze hulpmiddelen zyn ontbloot, zouden men even als te Cartbagena, ten dienlle der Inwooners, groote water of recgenbakken kunnen aanleggen, welke men in den reegentyd liet vol loo-

pen4

Sluiten