Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

325 Jf. HARGER ANTWOORD

ten lang, en naar 't zelfde mal gemaakt, heeft twee wooningen, waar van men de bovenfte, naar aftrek van de kajuit, en voor-kaju It enz., tot aan zyn kluizen, op nog wel i?o voeten lengte, kan bepalen. De benederfte wooning, zal, na dat men de Conftapels kamer en kabelgat 'er afrekent, nog byna 100 voeten lengte hebben; de wydte deezer vertrekken, zyn binnen 's werks, 38 voeten en 6 duimen, de verdieping is hier, dewyl de luiken van 't midden-dek openllaan, 15 voeten.

Dit is een verbaazend onderfcheid, het verfchilt meer dan de helft, dus kan een drie-dekker, dan nog veiliger , joo koppen meer dan een kuilfchip voeren, en gezond overbrengen; zelf zonder verpligt te zyn, toevlugt te neemen, tot de zo gemaklyke en fpoedige ververfching der buitenlucht, door het openen der gefchutpoorten , het geen men immers zeldfaam, en dan nog niet dan met gevaar, op een kuil-fchip verrigten kan.

Zal nu iemand, die onbevooroordeeld, deeze fituatie der Schepen overweegt, niet belyden, dat de huisvesting , voor zo veel zulks zyn invloed

beeft^

Sluiten