is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPEN ENZ. 415

gistende vogt vaste lucht was, waar door hy wierd opgeleid, om te befluiten, dat alles, wat tot voeding dienflig, daar van ryklyk voorzien was, en op zee gevoeglyk konde medegevoerd worden, een van de allergepaste middelen teegen het fcorbut opleeverde. Dewyl nu het bier altoos gehouden is, voor een der beste dingen, die het fcheurbuik wederllaan, en dit vermoogen in het bier ontleend is, van het mout, waar van het bier gemaakt wordt, zo befloot men, dewyl mout zelfs op lange reizen kon goed bly ven, en minder plaats benam, aan hetzelve den voorrang te geeven.

Van dit mout nu, maakt of trekt men een zoet gylbier, het welk, volgens gedaane proeven, van den Capitein james cook, in zyn reis rondom de Weereld, geduurende drie jaaren, de Schepelingen, en inzonderheid teegen. het fcorbut beveiligd heeft. — Dit gylbier zegt Capitein cook, "werdt „ niet alleen, gegeeven, aan hun, die „ kennclyke te ekens van het feneur„ buik hadden, maar ook aan zulken, „ wrclken men oordeelde, dat 'er het „ meest vatbaar voor waren",

■C*