Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPEN ENZ. 489

de voormiddags wacht; dan waakt het Admiraals quartier, gefchaft hebbende, tot des avonds, als de wacht voor het Graaf Maurits quartier, wordt opgezet, en zo vervolgens.

In deezer voegen, zullen de Schepelingen, voldoende kunnen flaapen, men zal de min of meer belette doorwaafeming, ongemeen behulpfaam zyn, de vermoeide lighaamen aangenaam verkwikken; 'er zal een gefchikte tyd overblyven, om hun natte kleederen te droogen, die aan Huk zyn te herftellen, die vuil zyn te wasfchen, en dus maar 8, en anders 16 uuren, tot de wacht, in één etmaal, verpligt zyn. Vraagt iemand: maar is dan het Wachtvolk niet te zwak, om zo een Schip te beftuuren? oordeele, onder verbeetering, van neen, dewyl ik goed weer, het ruime fop, vreedenstyd, en geen verhinderende omftandigheeden, veronderftel. Verbeelden wy ons dan eens, een O. I. C. Schip, bemand met 200 Koppen, trekt 'er af, voor de Officieren en derzelver Jongens, die niet waaken 20, en voor zieken, als anderfints buiten ftaat zynde 15, dat is te faamen 35 Koppen;

Hh 5 dan.

Sluiten