Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49° J- HARGER ANTWOORD

dan houdt men nog over, i6s Koppen, welke in drie deelen verdeeld, voor iedere wacht, nog 55 Koppen zal bedraagen; — Hoe meer Volk, nu op een Schip gemonfterd wordt, hoe grooter de Scheeps-wachten, zullen bevonden worden. Vergelyk nu hier teegen, een O. I. C. t'huisvaarend Schip, dat maar met 80 of 90 Koppen, in het gemeen wordt aangelegd, trekt 'er maar alleen af 10 Koppen, die niet waaken, zonder zieken of gekwetiten te reekenen, dan bly ven 'cr voor ieder wacht, maar 40 Koppen overig. Zegt men: op een t'huisvaarder, is het Volk geöeffender, dus kan men het met minder doen, ten minften, het behoorde zo te zyn? een kundige, zal geerne toeftemmen, als 'er op iedere wacht, 20 a 25 ervaarne Matroozen zyn, om in het wand te klimmen, en den roergang waar te neemen, dat zulks voldoende is; moet men reeven, daar is dan immers Volk genoeg op de wacht, het behoeft ook alles, niet op een oogenblik te gefchieden, men kan eerst het groot, en daar na het voormarszeil, cn kruiszeil, een rif uit- of inneemen, en zo

mes