Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pVSR DE FEBRES CATARRHALES. 171

zwakking, gcele kleur der lyders, yrina jumentorum , Hinkende adem, mislykheid, braking, benaauwdheid, onrustigheid, duizeling, beneveling ider oogen , winden , opfpanninge, Hinkende en fcherpe afgangen, fterke pyn in het hoofd, en een vuil Hinkend zweet (v).

Deze nu zyn de gewone complicatien der Febres Catarrhales, welke in ons land grasfeeren. — Zy vereenigen zich, met eene of meer van deze geHeldheden; — men treft immers zelden eene enkelvoudige zinkingkoorts aan. — De belette uitwaasfeming binnen het lighaam gebragt, met de vochten rond gevoerd, wordt meestal door de natuur naar deze of gene plaats gebragt, waarin zy zich ten minden, van een gedeelte der fcherpe Hof ontlast; — deze prikkelt de vaste deelen, en veroorzaakt eene meerdere beweging in het vaatgeflel (Jyftema vascutofwn), dewelke van eenen fluipachtigen aart, onder de gedaante van een koorts, zich voordoet; <iie van de zinkingflofFe, waar door zy

ver-

(v) Zie STOLL, R. M. pag. II. SELLE, loCO f, pag. 196.

Sluiten