is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit REISBESCHRYVINGEN. 379

van, nu nog, zulke Gebruiken, uit nieuwere Reisbefchryvingen , te willen ophelderen, die reeds, uit de voorige, meermaal en overvloedig genoeg , door anderen opgehelderd, en algemeen bekend zyn j als daar is: de Gewoonte, om, voor geenen aanzienelyken Man , zonder gefchenk te verfchynen; om de daken der Huizen plat te maaken; om de oogen , der Vrouwen, rondom fwart te verwen; en een aantal dergelyken, van welke reeds genoeg is gehandeld,

$. 9-

Men wagtte zig mede, van, uit opgenoomenheid, met zeeker Gebruik, waar door men, aan deeze en geene plaats, licht kan geeven, het zelve niet, als met geweld, in een aantal andere , te willen indringen, harmar heeft zig hier aan geduurig fchuldig gemaakt; en eene en andere Aanteekening, op d'arvieux, is'er niet geheel vry van.

$. 10.

Eindelyk, ieder die zyn werk

maakt 3