is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3&> G. KUIPERS OVER DE H. S.

maakt, van de H. Schrift, uit Reisbeichryvmgen toetelichten, moet zeer op zyn hoede zyn, dat hy, door de zugt, van optehelderen, niet gelvk v/orde aan die Schryvers, van welke pope zegt: zy jaagen het geestige zo onbejuisd na, dat zy het gezond Verftand, onder weg verliezen. De Regels, eener goede Uitlegkunde, moet hy al-

Onnnn^erAet °°g h°Utlen- Het

onnoodig fchynen, dit te zeggen, maar de herinnering, daarvan, wordt noodig als men zelve ondervonden heeft, hoehgtlyk men, daarvan, kan afdwaaien, en de Voorbeelden, voor zig heeft, van veelen, die zulks ongelukkig deeden. Laat dit weinige, dat my nu invalt, zulks ophelderen

munker (n) las ergens, dat in AbysJyme, de gevangene, zittende op de handen, zyner wagters, ten gehoor, voor den Koning, wordt gedraagen.' daaruit wil hy, dat Uitleggers, Plaatfnyders en Schilders, zullen leeren, op welk eene wys paulus, naar Hand. ■AAI: 35, door de Soldaaten, in een Oploop, aan het Grauw werdt ontrukt!

J£JnAA(t Opheldering, der II. Schrift, bveen'^ zameld, door b. l. eskuche. I. St. bl. 155, ls6.