is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

wit reisbeschryvingen. 381

rukt! — De Heer van iperen, las, by chandler , dat de Grieken, in Klein Afi'è', zig met geronnen Schaapenbloed, in plaats van Zeep, in de baden, fcheeren, terftond komt hem de uitdrukking: wasfcben in het Bloed des Lams, uit de Openbaaringen van johannes, te binnen, en hy geeft daar aan eene Verklaaring, van welke myn Leermeester en Vriend, de Hoogleeraar tydeman , het laage en ongerymde, treffend heeft doen zien (o). — schultz zag, dat de Hoofdman, van zeekere arabifche Bende, aan de Reizigers, in plaats, van een Pas, een Stokje mede gaf, waar op zyn naam ftondt, hier by valt hem juist P/alm XXIII: 4, in: Uw Stok en uw Staf vertroosten my; en zonder eens te bedenken, dat, in dien gantfchen Pfalm, eene aanfpeeling is, op de zorg, der Herderen, welke de Dichter , in het overjordaanfche Land, geduurig voor oogen hadt (p), laat

(0) Zie zyne Voorrede voor chandlers Reize door Griekenland, bl. XVIII e. v.

(p) Ver^elyk r. lowth, de S. Poëfi Hebaorum PralectT. Fr. XXV. p. m. 50S. fqq. et uetam Kditoris.