is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382 g. kuipers over de h. s.

hy david — met een houten Pas reizen (q)!

Veel meer kon ik hier by voegen ja ik twyffel, of men niet byna zo veel' bladen, met de opgaaf, der mislukte, dan der welgelukte Ophelderingen van de gewyde Schriften, uit deeze Dron, zou kunnen vullen, doch het gezegde is genoeg.

S. IT.

Dit hadt ik, raakende deeze zaak thans aantemerken. Intusfchen is het' te hoopen, dat men, door dit middel,

zvn %eki dat °"S 20 dicrbaar moet zyn, Iteeds, meer en meer, licht zal byzetten,- en dat niet alleen, uit de laatere , maar insgelyks uit vroegere Reizen; deeze laatlte, zyn nog niet o-enoeg gebruikt. Het ware te wenfchen, dat iemand ons, eene goede Vertaaling, met leerzaame Aanmerkingen verrykt, WIjde mededeelen, van bfxon's Vbjervations; «auwolf's en kootwyk's Keizen, die zeldzaam, en dus weinig benuttigd zyn, en egter, onder de beste Reizigers, m dit Vak, behooren.

(q) Leitungcn des Iïochjlen. V. Th. f. 338.

be-