Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER LOGARITHMI. 451

de overigen, of de tiendebreuk, even als hiervoren: — alleen met dit onderfcheid, dat men (dewyl de anders aan te teekenen twee differentiae Jecundae hier genoegfaam altoos juist over.* eenkomen) niet noodig hebbe een middelbaar tweede verfchil te zoekent maar aanftonds, door aftrek van twee der eerfte verfchillen, de noodige twee», de differentie bekomt.

<5 24. Buiten dit (op zichzelve befchoud geringe) gemak, heeft men ook hier een tweede: te weten: dat de te doene vermeenigvuldiging merkelyk word bekort^ vermits niet alleen het evenredige deel, door affnyding van twee letteren meer dan te voren, insgelyks zoovele letteren minder behoudt; — maar ook, dat zoo wel de eerfte als tweede verfchillen uit een kleiner getal letteren beftaan.

§ 25. Wy zullen, ten blyke hiervan, alleen twee voorbeelden bybrengen: nemende daartoe (om te gelyk als proeven te dienen) de reeds hiervoren § 17. en § 19. berekende ge~ Ff2 tal-

Sluiten