Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER LOGARITHMI. 453

§ 27. Het andere getal (b) of 3335964489 > met 3 vermeenïgvuldigd zynde, komt 10007893467 == JY

I. dip.

1000789 ff. dif.

4339.51877 ^ ^346? .

1000790 434 camp!. 6533 , 4339oi443 C: 32665

1000791

tweede verfch. 43 4

33:o C

13 o ' 3

H 3

A 4339-5187 7

4339.5202 o D 7643:0 i»

1301.8560 5

173-5808 1 26.0371 2 3.0376 6

1504-5"7

Z<?£. 1000789 =: 00034,25232.3857

10: 00034,26736.8974 Z^. N al Log. 3 =: 0:47712,12547.1966

dus 9:52322,14189.7008 voor den begeerden Logarithmus: wederom juist gelyk hiervo-

Sluiten