is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. 75

van dezelve al niet opgelegd ? Dan eens moetenze hunnen eigendom en bewys van dien aangeeven: zelfs op poene van verftek; en worden dikwils, ö hoe vreemd klinkt dit niet! daar op alleen, buiten forme van proces, van hunnen eigendom by de minfte nalaatigheid ontzet ; dan weer moetenze het verhoogen van dezelve betaalen; ja zelfs de vloer van de Kerk, welke zy niet verflyten, onderhouden en repareeren. Leest men niet geduurig advertentien deswegen in de Couranten; zelfs met bepaaling der kosten van verhooging, gelyk noch onlangs van die in de Westerkerk te Amfteldam, tot vyf gulden van een enkel, en tien gulden van een dubbel graf: met by voeging, dat de in Hukken gebroken, of anders min bekwaame Zarken ten kosten der Eigenaars moesten herfteld worden (V). En is dit zoo in gebruik, gelyk het is, zoo, dat het veeltyds gewillig opgebragt wordt, wie, die wel denkt, zoude 'er dan meer tegen hebben, om by het ovcrneemen van een graf buiten, ook iets dergelyk, dat meer ten algemeene nutte is, te betaalen, waar uit zoms de onkosten, wanneer die van het Land, of Stad, of Kerk, of door edelmoedige

Ry-

(e) Amfl. eü Leid. cour. 3 ö* 4 Febr. 1784.