is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210 cornelis terne, over de

als het voor Mannen van verdienden was, en de leges betaald wierden. Men zoude dezelve zelfs beter kunnen plaatfen , dan nu boven de graven; zoo is, by voorbeeld, de tombe voor den Grooten roerhaave, door zyne luisteryke Familie, Hem opgericht, boven den grafkelder geplaatst. Men heeft geen doode lichaamen noodig in de Kerken, om waare verdiensten der overledenen met gedenkzuilen te verderen. Voor de Marfchul van Saxen, dien grooten verwoester en Held, is te Straatsburg een overheerlyk monument opgericht, offchoon zyn ftoflyk deel al verteerd was; en de Heer b l e i z i g heeft, by die gelegenheid, een fraaije redenvoering gedaan, en door den druk gemeen gemaakt; voor den Groot en hui go de groot heeft men wel een fchitterende tombe kunnen oprichten; ook voorden grootften der Dichteren joost van vondel, en voor meer andere beroemde Mannen, offchoon men niet eens weet, waar hunne lyken begraven zyn; zoo zou men ook kunnen doen, offchoon de doode lichaamen buiten de Steden waren begraven: zoo zou het veelen ook aangenaam zyn, dat voor den Heere perrenot, in de

eene