Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST

der

SCHRTFEREN,

die ééne of meer verhandelingen, waarneming, of bericht, hebben ingeleverd: welken in de eerfte twaalf Deelen des Genootfchaps geplaatst zyn: — met aanwyzing, waar dezelvea in dit Regifter gevonden worden.

B.

Baster (j.) bl. 119. 133.

Bergius (p. j.) bl. 23.

Berkhey (j. Le Francq van) bl. 23.

Beunie (j. b. de) bl. 12Ö.

Bicker (l.) bl. 51.

Boddaert Cp.) bl. 127.

Bomme (l.) bl. 17. 137. 14*. 143* ald. 147* Bonn (a.) bl. 73. 74. ald. Brahé (j. j.) bl. 99. Brandt (j. c.) bl. 118.

Ci

Callenfels (a. w.) bl. 62. Charante (n. h. van) bl. 7. Cruysfelbergen (d. van) bl. 76.

xii. deels ii. stuk. ***** P. Da»»

Sluiten