Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN OUD ZEELIEDEN HOSPITAAL. 1.5

voor den keldertrap voornoemd, als mede tot onder de quartierboomen van den ondertrap, is gemetzeld.

Onder de bordesfen nu van deezen trap, vindt men wederzyds eenen doorgang, naar de groote eetzaal: deeze zaal is zeven en vyftig voeten lang, en negen en twintig en een halve voet breed; wordt verlicht door vyf raamen; en verwarmd door twee groote kagchels; en is bevloerd met vlakke moppen klinkert, in bastaard tras; de dorpels van alle deuren, op deeze eerlle grond, zyn van Escaufynfe fleen; in deeze zaal kunnen in de breedte twee tafels envier banken gezet worden, zoo dat 'er zeven voeten doorgang in het midden tusfchen dezelve, en drie voeten drieduimen langs de glazen enoverftaande zyde; en aan wederzyden in de lengte zes voeten doorgang bly ven. Rekendmennu voor ieder perfoon agtien. duimen plaats, zoo zullen 'er honderd en twintig perfoonen aan deeze twee tafels kunnen zitten.

De deur, ter regterzyde aan de glazen, uit deeze zaal pasfeerende, komt men in een keuken van negen en twintig en een halve voet in het vierkant,

be-

Sluiten