is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6S G. KAYSER ANTWOORD OVER

en daar uit telïe quelle eene bepaaling te maaken. Deeze is

20 hst fponturf - £ 140 : o : o

1 praam vrlesfche turf - 38 : 6 : o

4000 takkebosfen - - 20 : • o : o

20 vademen hout - - 26 : 13 : 4

12 hoed fmeekoolen - - 36 : o : o

0C260 : 19 : 4

. Wat het licht betreft: hier toe zouden wy kaarsfen boven de olie verkiezen, daar die minder fwalk geeven, en het onderfcheid in den prys geen, of zeer gering is. Om dit articul te bepaalen, Hellen wy voor de vier donkere maanden, ieder avond 21 kaarsfen: namelyk, 13 inde gemeene kamer, 2 in de keuken; Vader, Boekhouder, Apothecar en linnenkamer, ieder 1; de ziekenkamer en apotheek 3; koomt, in de genoemde vier maanden, 2520; voor de overige agt maanden, te faamen mede die fom, is, 6 in een fig gereekend, in het geheel 840 fig, tegen 1 £ het gg, «442:0:0.

Deeze laatfte twee posten, gevoegd by de fom voor fpys en drank bepaald, koomt dit poinct van het levens onderhoud , aan het gefticht, 'sjaarlyks, op «£2713:5:2, te Haan,

iV*i