is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN OUD ZEELIEDEN HOSPITAAL. ICf

Neemen wy veel eer zulks voor een vaste en onloochenbaare ftelling aan» en wy zullen alleenlyk doen opmerken: welke eene geringe fom, voor zulk eenen edelen daad, met vrucht kon bedeed worden, wanneer de begoedde ingezetenen, de handen in elkander wilden Haan, en een ieder het zyne toebrengen, tot oprichting en onderdeuning, van dit zoo nuttig gedicht.

Voor eerst, van tyd tot tyd zien wy,' dat deeze en geene onderneemingen mede rykelyk, door de contributien van de bemiddelden, in deeze Provintie, onderdeund worden, hoewel het nut van die onderneemingen, het minst wederkeerig, tot Zeeland vloeit; dit is eene rede, die wy by de voorgaande voegen, om ons vertrouwen te Herken, dat, tot deeze belooning, aanmoediging en uitlokking van Zeelieden, zich menigvuldige bevorderaars zullen opdoen, en greetige deelneemers van alle kanten zullen opkoo-* men.

Als wy nu het getal van de Inwoonders, der demhebbende Steden, van .fteeze Provintie, fchatten op 50000;