is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 a. Van solïngen over de

ftoflyk en alomtegenwoordig: waatv om zelfs fommige Wysgeeren, na eerst de Proefondervindelyke Wysbegeerte geraadpleegd te hebben, hunne weelderige verbeelding zoo ver den losfen teugel vierden, dat zy het Ruim eene eigenfchap van God genoemd hebben, dat zyn oneindige en onbeperkte beftaanlykheid uitdrukte.

Te midden van zoo veel omflagtige. befpiegelingen, waar toe aanleiding gegeeven is, door een blind vertrouwen op de zintuigen: aan de eene zyde, om dat men de affcheidingen der ftof, en dus het ydel meende te zien; en door onregelmatige gevolgen aan den anderen kant, welke men uit de beweging der lighaamen heeft afgeleid, hebben zy, welken het alleen om waarheid te doen was, op eene naauwkeurige en voorzichtige wys, den aart der beweginge onderzocht; en de fchrandere beöeffenaars der Proefondervindelyke Natuurkunde hebben, door naarftigheid en Oordeelkundige waarneemingen, het Menschlyk verftand, zoo ver verrykt, dat men geflaagd is, om dewet ten der beweginge jpptefpooren» aan welken. o;ryermoei-

deri