Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'500 J. VAN BREDA, OVER EENE

hieruit eene algemeene verflapping en ontfpanning van den buik zoude volgen , en dus het inbrengen van de Breuk mooglyk worden. — Dan hier in wierden wy te leur gefteld, de wyl dit, in den avond, met allen mooglyken vlyt en omzigtigheid, op alier■leie wyze beproefd zynde, even ondoenlyk als te vooren bevonden wierd.

Voor den nacht beproefden wy nog een tabaks-klyfteer, doch zonder eenige yrucht; de Lyderesfe was intusfchen ten uiterften afgemat.

Geduurende den nacht, wierden nog eenige klyfteeren met 01. Lini gezet.

Vrydag 7s morgens vonden wy de Lyderesfe, na eenen rusteloozen en benaauwden nacht doorgebragt te hebben, in langs hoe erger toeftand: de koorts bleef noch hevig; de pols fnel, klein en zaamengetrokken; d© braakingen hielden met hik en benaauwdheid fteeds aan; de Lyderesfe was zeer verzwakt, en begon by vlaagen te delireeren. — De Breuk ais vooren.

Thans was de eerfte tyd gekoomen, dat wy aan de Operatie konden denken: wy namen dan in zeer ernftige

over^

Sluiten