Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DYE-BREUK, AAN M. S. DU PUI. 503

paald te zien, wat men in het algemeen te denken hebbe, van de bewerking een er geklemde Breuk, 1. inftante Partu, of, gelyk het in ons geval was, incipieute Partuen 1. in Jlatu recentisfu mi Puerpcrii,

Om:rent ons geval, heb ik my in geene redeneeringen willen inlaaten, dewyl de byzondere omflandigheden van dien aart waren, dat zy, het beproeven der bewerkinge, genoegzaam buiten alle mooglykheid fielden. \ Na d.t verhaal is my niets meer overig, dan dat ik, met waare achting en vriendfchap, my noeme

Wel Edele, Zeer Geleerde lieer!

Uw Eds. DienlTwillige Dienaar, J. FAN BREDA.

GOUDA,

den 11 September,

•hootyJö §npjw39 Jib iiêv Usdwv m*e

li 4

ANT-

Sluiten