Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ XXVI ]

'gemaakt; als die thans, by vernieuwing , of voor de eerltemaal, zyn uitgefchreven, is voorgemeld in dit programma:

Het zeetjwsche genootschap der wetenschappen te vlis^inge heeft, in zyne jaarlykfche algemeene Vergadering, den zevenden van IVynmaand des jaars i7bo. den gouden' eerpenning toegewezen aan den Heer joachim fredrik. muller, Lid van het Provinciale Utrechtfche Genootfchap, woonachtig te jtimfteldam .* nadat, by het openen van het verzegelde bit let, gebleken was, dat hy (onder de zinfpreuk:

Ligt *t fchip van handel op de reê; Js nutte koopzorg }t roer ter zee; Doet Peru's goud de zeilen zwellen ? Dan zal de kiel ter koopkust Jnellen \) fchryver ware van het bestgekeurde antwoord op de vraag: — Dewyl het gereede gebruik van penningen de ziel is van alle hanaelingen en bedryven : op welke wyze kunnen eerlyke en naarflige kooplieden , commisfionarisfen, of ondernemers van fabriken en trafiken, (die geene obligatien of foortgelyke effecten bezitten, om tot pand ter minne te kunnen overgeven; maar voorzien zyn van vaste panden : of pakhuizen, zolders , kelders , of winkels, met genoagfamen voorraad van goederen,) in deze Provincie van zeeland gelegenheid bekomen, om gelden a depoüto, of op wisfel, voor ze-

ke-

Sluiten