is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 L. VERWYK ANTWOORD

over het beiiaan en onderhoud der Krankbezoekeren op de buiten-comptoiren zal opgeven.

Intusfchen ziet men uit het reeds aangevoerde^ mee welk eene geringe moeite het bezwaar van de opgegevene, anderszins ondragelyke, onkosten voor de Krankbezoekers uit den weg geruimd kunne worden , waardoor bekwame en fchrandere jongelingen anders zouden kunnen afgefchrikt worden.

Zal dus de Compagnie , voortaan , van een genoegfaam getal bekwame Krankbezoekers voorzien, en van de kwaden ontheven worden: 'er moeten middelen tot vermindering der onkosten in het werk gefteld worden, En dit niet alleen, maar dan zal het, in de derde plaats: hoognoodig zyn, dat de Edele Heeren Bewindhebberen by de refpective Kameren gelieven te ordineren , dat de Krankbezoekers op de fchepen , waarmede zy overgevoerd worden, van eene met hun karakter overeenftemmende logeerplaars voorzien worden; en naar zulk eene plaats behoeft men , zoo 't my voorkomt, niet angstvallig te zoeken. " . Neen!