Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERGIFTEN. 30Ï

tast: — eene zware loomheid; een rasiche, doch zwakke, en fomtyds tusfchenpozende polsflag; hevige benaauwdheid aan het hart; galbrakingen; ftuiptrekkende bewegingen ; en koud zweet; vergezellen deze pyn: — wanneer men niet fchielyk eenige hulpmiddelen in het werk Helt, worden deze verfchrikkelyke verfchynfelen onmiddelyk door den dood opgevolgd; ten zy de vermogende levenskracht zich in ftaat bevinde, om alle deze toevallen te overwinnen : en hoewel dit ook gebeuren moge, zoo blyft echter het gezwel voor een' tyd ontftoken; en word, naar evenredigheid dat de toevallen verminderen, fomtyds grooter: — uit de wond vloeit een vuil fcherp vocht: — rondom het gezwel vertoonen zich dan kleine puisten; en eene gele kleur, even als in de geelzucht, verfpreidt zich over de geheele huid des lyders. De verfchillendheid der uitwerking van dit fchroomelyke venyn bepaalt zich echter, ai veel, tot de meerdere of mindere warmte van het jaarfaifoen; de hitte der landftreken ; de woede van het dier zelve; en de wyze, waarop het zyn' beet aanbrengt.

Men

Sluiten