Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462 j. be puyt, bericht van

verfcheidenen van kinderen , met zeer mismaakte hoofden geboren. Zoo vindt men, onder anderen, me* de in het lXe. Deel der Verhandelïn. gen, door dit genootschap uitgegeven , twee waarnemingen van wanfchapene kinderen , die zeer vele overeenkomst met het door my ftraks te melden kind fchynen gehad te hebben. Doch het heeft den waamemeren meest altyd, door eene verkeerde teerhartigheid der ouderen en vrienden, aan gelegenheid ontbroken, om de lichamen van zulke kinderen na den dood te openen ; of zelfs alleenlyk te laten afteekenen 1 — een geluk , dat ook my naauwlyks, en niet dan met veel moeite, is te beurt gevallen: — waarom dan ook de af* beeldingen van deze wanfchapenheden zeldfaam; en die van het beenachtige geftel derzelven nog zeldfamer zyn. Ik neme dus de vryheid, om de afbeelding van eene my voorgekomene wanschapen vrucht; alsmede van derzelver beengeflel\ zoo getrouw en naauwkeurig als my mogelyk was , en de kor-, te tyd (welke my daartoe vergund

werd)

Sluiten