is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 VERBETERING

den, begrypen ? In tusfchen begrypt men Hgtelyk hoe fchadelyk die voor de jeugd zy, en hoe de Schooien, in plaets van een der wezenlykfte belangen der kinderen te behartigen, in dit groote ftuk, hun nadeel toebrengen. Wat zal men hier ter befchaving en verbetering op geeven?

Het eerfte dat wy in dit ftuk van aenbelang voorftellen, is eene hartelyke vermaning aen alle Schoolmeefters, om toch hunne Leerlingen niet al te zeer te pynigen met een lastig van buiten leeren , voor al niet van zulke dingen die ver boven hun vermogen zyn. Hier door maekt men hen tot Haven, die een afkeer krygen van alles wat naer het leeren ftnaekt, en verdriet fcheppen in het geen tot hun wezenlyk heil kon dienftig zyn. Voorts zouden wy aenbeveelen, zulke werken, of opftellen, waer in de zaken allereenvoudigst voorgefteld en naer de vatbaerheid der jeugd gefchikt waren; werken waer in de kinders dc vrees voor den hoogen God, hunnen weldoener en verzorger en de liefde tot hunne waerdige Ouders, den evennaesten en ook tot hunne medeleerlingen allerfterkst worden ingeprent. Onwaerdcerlyk zyn voor de kinders de eenvoudige

vraeg-