is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MUNT-yEZEN. 7

de alle bedrog in den handel voortekomen.

Dit gangbaar geld in ieder Land, word even als de deugdzaamheid der koopwaaren, by de Uitlanders gefchat naar zyn innerlyke waarde, en wel naar het gewigt, en grootfte graad van zuiverheid, waar voor die metaalen vatbaar zyn; zo dat of fchoon de Wetgever zyn munten verligt in gewigt, vervalst of verhoogd boven haar innerlyke waarde, en de magt heeft zyn onderdaanen te noodzaaken om dezelve tot die bepaalde prys te ontfangen, zo kan hy daarom den Uitlander niet dwingen, om ze in cas van Wisfel, hooger aan te neemen, dan ze innerlyk waard zyn. Neen ! vreemden, (aan die wetten niet onderworpen) geven aan die ligtere, vervalste of verhoogde muntfpecien, een waarde, naar het gewigt, gehalte of fynheid van het geld, zonder zelfs eens te reekenen de metaalen (waar mede dit geld vervalst is), en die evenwel mede een innerlyke waarde hebben, doch die in dezen niet geteld worden.

^4 §. ö.