is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 C. ZILLESEN OVER

§. 6.

De voornaamfte handeldryvende Landen, en wel byzonder die van Europa, hebben eene zekere evenredigheid, tusfchen de waarde dezer drie metaalen vastgefteld, ten einde zy hunne muntfpetien zouden kunnen behouden , wyl anders de evenredigheid verbrooken wordende, en by voorbeeld het Zilver by hun in evenredigheid waardiger dan het Goud zynde, de Uitfanders hun het Zilver toe / en het Goud uitvoeren zullen; en omgekeerd , het Goud in evenredigheid waardiger dan het Zilver Hellende, zal hun het Goud toe, en het Zilver uitgevoerd worden, tot verlies der Ingezetenen, en voordeel der vreemden, welke laatften dan juist winnen, het geen de eerfte verliezen. — Doch deze evenredigheid is niet altoos dezelve geweest; in de 14 Eeuw was de evenredigheid van het Goud en Zilver als 1 tot 10, de twee volgende Eeuwen als 1 tot 11, vervolgens in de 17 Eeuw omtrent als 1 tot en eindelyk in de 18 Eeuw omtrent als 1 tot 15, maar in China en verdere Oosterfche Landen ,