is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWRIGTEN SCHOUDER. 71

zeer groote moeilykheeden, welke ik hier diene te melden, om anderen daar voor te waarfchouwen. By den Heer de V . . . . wiens Schouder Ontwrigt was, werd door my, en den Heer B .... de herftelling met dit Werktuig beproefd. Het was in de Maand January 1778, en juist een dag, op welken wy eene zeer fterke vorst hadden. N a dat ik myn Werktuig aangelegd hadde, en bezig was daar mede te werken, fprong 'er een tand uit het yzeren rondzelrad, en dus werd myn Werktuig onbruikbaar. Ik liet op het oogenblik den Heer van Gesfcher (voor wien ik hetzelve foort van Werktuig had laaten vervaardigen) verzoeken , om het zyne ter leen te moogen hebben: en na dat ik dit weder had aangelegd, draaide by de werking, de kruk om de yzeren fpil rond, zoo dat het niet meer in beweeging kon gebracht worden, en dus werd Ook deeze Machine onbruikbaar. Ik zond terftond by den Heer Swagerman , die ook een foortgelyk Werktuig bezat, met verzoek, het zelve my te willen leenen. Als ik deeze Machine weder had geplaatst, en den Arm byna op het hoogfte punt van •Ë 4 uit-