is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de salamanders enz. 3H

dagte Heer door veele Proeven beweezen (i).

Ik heb hier byzonder het Oog, op de regte onderfcheiding der Salamanderen van de Haagdisfen, en dergefyke Dieren, die volgens fommigen zeer blykbaar is. De vermaarde klein zegt (k)• "dat de Salamanders van de » Haagdisfen verfchillen door de kort„ heid van den Kop , de dikte of „ breedte van het Lyf en de Staart, „ korte ronde Vingeren, een korte „ dikke Tong, een vetten Huid. Ook >, hebben zy een leelyke gedaante en „ zyn in lang zo vlug niet als de Haag. „ disfen". Deeze Kentekenen kunnen met malkander iets beftemmen, doch zy voldoen geenszins op zig zelve: want men vindt Salamanders die den Kop niet dikker dan het Lyf hebben; men vindt Haagdisfen die den Kop immer zo kort en ftomp hebben als de

§enen, die men algemeen erkent voor alamanders. Ik heb verfcheide Haagdisfen van dien aart; doch deeze zullen de Haagdis - Salamanders zyn , daar V 4 klein,

fi) Mem. de 1727. urf! Ckj guadrup. L>isf>t>J,£, na.