Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OLYPHANTSTANDEN»1 38$

geen nog bekend was: 't zy het gift inwendig of uitwendig is ontfangen, een dragma van dit zout, in warm water ontbonden , is een onfeilbaar geneesmiddel (o).

Sommige Schryvers zyn van oordeel, dat alle vergiften, van welken aart die zyn, algemeenlyk hunne tegengiften by zich hebben; en eene aanmerkelyke waarneming van bluet fchynt dit gevoelen niet weinig tebegunftigen. De melk, of het vocht, gedrukt uit dert wortel van Kasfavi of Kasfador, is zulk doodelyk fenyn, dat een pint van hetzelve , aanftonds, elk fchepfel zal dooden, 't gene het drinkt. Van dezen wortel wordt te gelyk het brood gemaakt, dragende den eigen naam , in gebruik op Jamaïka, in de Barbados, en alle de Karibifche Eilanden. Evenwel is den Schryver bekend, dat een Koe, die eenen hartigen dronk van dat vocht nam, aanftonds, als of zy 't gevaar gevoelde, op een kruid ging weiden, 't geen daar zeer gemeen is, en de gevoelige plant genoemd wordt, wegens 't opkrimpen van deszelfs bladeren op'tminfte aanraken;allen, 04e daar ix. deel, B b te-

Co) Uittor. Belchryy.der Reizen, 3 deel, bl.447.

Sluiten