Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io TER VERJAARFEEST

Strooi faffraan en gloênde rozen,

Blijverfehenen Dageraad! Laat u 't blinkend voorhoofd blozen

Van het vurigst inkarnaat! Strooi uw parels, fprei uw glanfen,

Schiet de ftralen wijd en zijd, Die u 't fchittrend hoofd omkranfen; Nooit befteegt gij de Oostertranfen, •Voor een teder hart zoo blijd.

Lcntefpruitjens, frisch van geuren;

Bloemfchakeerfels, veldfestoen, Schittrend van de fchoonfte kleuren

Op het zachte voorjaargroen; Palm- en myrth- en lauwrentwijgen,

Hyacint en hofnarcis, Die het hoofd wellustig nijgen En van minnezuchtjens hijgen,

Sieren uw verrijzenis!

Zie reeds op uw eerfte glimmen

De eêlfte fpecerij van 't Oost In een wolk van wyrook klimmen,

Met violendaauw verpoosd! Zie en nardus en amomen,

Met Sabéaas dicrften fchat, Daar wij u verweliekomen, Langs de losfe vlechten ftroomen,

Overfproeid met geurrijk nat!

Riek

Sluiten