Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEEENINGEN. 19

No. A-. houdende eene Urna in de hand,zeer teder, met rood en zwart kryt, door Fr. Salviati.

30. Een ryke Ordonnantie, zynde de Graflegging Chnsri; zeer fraai en uitvoerig met gede Oost-Ind. Inkt gewaü'chen, door N. Puusfin.

31. Het Sterfbedde eener H. Maagd, zeer kuns¬

tig met de pen en gewaifchen, door denzelven.

32. Maria Jofeph en 't Kindje, meestera^tig met

de pen gcarfeerd, door Baccio Bandinelli.

33. Een Zinnebeeldige Ordonnantie, getekend als de voorgaande , door denzelven.

34. Een hoog Bergachtig Landfchap met Gebouwen, cp de Voorgrond geüoffeert met twee Beeldjes; krag'ig en fraai met roet en OostInd. Inkt gewulfchen , door Claude Lorrain.

35. Twee Vrouwen die elkander omhelzen, met de pen en gewalfchen , door de jonge Palmd.

36. Een Mans en Vrouwenbeeld, als de voorgaande, met dito, door denzelven.

37. Een Vrouw zittende in gepeins; uitvoerig en fraai, met rood kryt, door Guido Renu

38. De dood van St, Thomas, in de Indiè'n,zyri,

de een ryke en zeer fraaije Ordonnantie, ■ vol gewoel, met de pen en roet gewasfchen^ door Busculi.

39. Een Batailje, dienende tot de Hiftorie van 'e

B 2 Hsii

Sluiten