Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTEN. 3S

na Varmens, en een fiaapende Venus, na i<t/aan

444 Drie ftuks, de Geboorte en twee andere Ofi donnantien.

450 Drie dito, twee Heilige Famieljes en een Titel, door G Ferrus en E. Sadeler.

451 Maria met het Kindeken Jëfus, waar by St. Johannes, na Roitenhamer, door £ Sadelen

452 Twee Geeftelyke Ordonnantiën , na dito, dour L. Killian.

453 Twee dito, dito, eri een andere, na denzelven.

454 Drie ftoks Ordonnantiën, eige geëtft, door

Cajligliont,

456 Zes ftuks diverfche fraaije Hoofden, doof denzelven.

457 Zeftien dito klynder. Mans en Vrouwen Hoofden, door denzelven, op 8 bladen.

458 Salomoni eertte Recht, na P. Feronefe, door F. Bartholezzi.

KUNSTBOEK Na 8.

Waar in fraaije Prenten, als de Ècce Homo van R. mbrandt, Pourtraiten van H Goltzju , en anderen, door P. P. Ruboens, van Dyk, Sadelaar, G. Viffcher, enz.

459 De groote Ecce Homo, door Rembrandtt eerftè druk.

460 Het Pourtrait van H. Goltzius, leevensgroote, door hem zelfs.

C Nó 4öi

Sluiten