Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 CATALOGUS

KUNSTBOEK B.

Ongecouleurde Tekeningen.

N°.

i Een capitaa! Hofgericht, met Gebouwen, Beelden.

Fonteinen enz. zeer fraai geftoffeerd, uitvoerig met

de pen en roet gewastenen, door J. Moucheron. = Een capitaal Land en Watergezicht, kloek met roet

gewasfchen, door J. Schouten, na 't Schildery van

jr. van Gooyen.

5 Een woelende Zee met verfcheidene Schepen, kun¬

ftig met oostindifche inkt gewasfehen , door L. Bakhuizen.

4 Twee zeer fraaye Gezichten te Romen , uitvoeri"

met de pen en gewastenen, door J. Moucheron.

5 Een bergagtig Landfchap , met beelden en beesten.

fiks met de pen en roet, door IV. Berchem.

6 Een Landfchap , waar in een Herder met Schaapen,

uitvoerig met rood kryt getekend, door % van der Does. u

7 Twee zeer fraaye Zeegezichten, met zeilende Sche¬

pen , kunftig met de pen en oostindifche inkt gewasfehen, door C. de Grient.

8 Twee Gezichten van 't Kafteel de Grave, met dito

door A Rademaker. 3

9 Twee capitaale Land cn Watergezichten , met de

pen , gewasfehen en geeftig geftoffeerd, door II. Spilman.

lo. Het Cafteel Ooy , zeer uitvoerig en net, met de pen, en oostindifche inkt gewasfehen, door P. o>an Ltender.

..li 't Huis Marsch, kunftig met dito, door A de Haan

12 Drie fraaye Landfchappen, met zwart kryt en een

weinig gewasfehen, door J. van Gooyen

13 Twee zeer uitvoerige Landfchapjes, met' de pen en

roet, door H. Spilman. v

14 Twee Gezichten van het Dorp Kokkingen , zynde

maanefchynen, kragtig en uitvoerig, met oostindifche inkt gewasfehen, door D. rerryk

15 Twee Stadgezichten 3 fraai gewasfehen , door den-

Z61V6H.

16 De Stad Vianen , door de Sluiten van de Vaart te

fnt? '^fp1CVOerlg- ffiet de Pen en oostindifche mkt, door P. van Liender.

17

Sluiten