is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een fraaye collectie [...] tekeningen [...] printkonst [...] zee- en landkaarten [...] en andere liefhebberyen [...]. Nagelaten door [...] mr. Maurits Cornelis Pasques de Chavonnes, in leven oud burgemeester te Thiel [...]. Al het welke verkocht zal worden [...] den 15 october 1792 [...] ten huize van Jan Casper Bauer [...] te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanPHYS.,MATH. enandere INSTRUMENTEN. 7* N°

24 Twee Globens, door Valk, befchadigd.

25 Een extra fraaije Konst-Draaybank, met deszeifs

Pourtraitten, en alle toebehoorens, om het Pourtrait te vcrgrooten en te verkleinen 12 Schroefbytels, 36 andere Draaybytels, koopere Koppen en Bosfen, en alles wat tot een volmaakte Konst Draaybank behoord.

26 Een mahonyhout Stel, om de kragtvan een Windas

aan te toonen.

27 Een capitaale Teekenaap, door G.Adams, a Londres,

met yvoor, ingelegen in zyn mahonyhoute Ksst,

28 Twee fraaije mahonyhoute Lyniaalen.

FRANSCHE, ENGELSCHE, GOUDE, ZILVER E en andere LIEFHEBBER YEN en RARITEITEN, &c.

20 Een Rotting met een goude Knop.

30 Een bamboefe dito, met een porceleine Haak.

31 Een Rotting met een Degen.

32 Drie diverfe engelfche Rottingen.

33 Een Degen met een zilver Gevest en groene Porte Epé.

34 Een Hartsvanger met een agaat Gevest.

35 Een Hartsvanger met zilver Gevest.

36 een Degen met een zilver gevlogten Greep.

37 Een Hartsvanger met verguld Gevest.

38 Twee rouw Degens.

39 Twee Floretten.

40 Een engelfche Zweep, met gevlogten zilver.

41 Een fraaye engelfche Zweep.'

42 Een dito dito

43 Een dito dito

44 Een gefneede zwart ebbenhoute Koker.

45 Een zeer fraave rood turxieere Brieventas, metlnlbu-

menten en kon'lbg verguld slootje.

46 Een dito dito, met Inltrumenten, Schryfboekje cn

2 zilvere Slootj.èsl

47 Een engelfche Brieventas, met Tnftrumenten.

48 Een vier dubbelde dito, groen mee Slootjes.

49 Een met zilver geborduurde Turxfche Brieventas. 5c Een reis Urieveruav.

51 Een engel che verlakte Inktkoker, met Glaafen.

52 Een engellche fyn hoi.te Quadrillendoos.

Een