Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG

van eesige

UITMUNTENDE NAGELATEN

SCHILDERYEN,

Bewelki mede den n Augustus 1789. iti't 't Heeren Logement aan den Burgh tc Ley~ den, publiecq zullen verkogt worden.

M. de HONDECOETER.

137 Een hangende Hais, nevens een Faifanre Haan en eenig dood Gevogelte rusc op een fteene Voetduk, benevens een ftaande Patrys Hond, in een Landfchap, konstig en kragtig en zo goed als van J. Wèninx, op Doek, hoog 41, breed 22 duim.

JAN STEEN.

138 Een Boere Binnenhuis , verbeeldende een Drie Konings Maaltyd van 17 Perfonen, waar ia de verfcheidene Paslkn wonderlyk en natuurlyk zyn verbeeld , zeer uitvoerig en kragtig gefchilderd, van zyn beste trant van Schildering i op Doek, hoog 40, breed 57 duim.

J. M. MOLENAAR.

139 Een Binnenhuis, verbeeldende een vrotykGezelfchap un dertien PerfooDeo , waar van verfchcide zo Mans ali Vrouwen dronken zyn, nset veel bywerk, zeer uitvoerig en kragtig gefchilderd , gejairmerkc 1645-, een der beste die van die Meester bekend is, hoog ^ö, breed 56 duim,

Sluiten