Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 25

KONSTBOEK. B.

In eene Roode Marocquynen Band met Goud; daar in geplaafi Ordonnantiën en Lantfchappen, door G. Laires, J. Luiken, J. van Huifum, J. Moucheron, A. Rademaker en anderen MEESTERS.

GERARD de LAIRESSE. No. B.

'/-$£40-87 De Tempel der Vreeden, wordende toegeflooten, waar voor Hercules met zyn Knots de Harpyen verdryft; zynde fraai en uitvoerig met rood Kryt geteekend. JAN van HUIZUM.

/88 Een Arcadiefch Landfchap, met een ruizende Beek op de voorgrond, waar na een Manne-

IjlvZ'. - K rje ftaat te luifteren; op de tweede grond ziet men zwaar Geboomten, en verder het /- hooge Gebergten: fraai met de Pen en uitvoerig met Ooftind. Inkt gewasfehen.

\89 Een andere dito, zynde meede zeer fraay en een wederga van de voorgaande.

ISAAK MOUCHERON.

fSf.'^-Óo Een Hof-gezicht, ter linkerzyde ziet men een

\ fpringende Fontyn,en aan de andere zyde'c

) Standbeeld van Bagchus, op de tweede grond

\ fraai Geboomten , en een Kafteel aan een

ƒ Rivier, waarover een Verfchiet van 't hoo-

/ ge Gebergten. Fraai en uitvoerig met Sap-

/ verwen geteekend.

\or Een ander dito met Gebouwen , zynde een wederga van de voorgaande.

B 5 No.c-j

>

Sluiten