Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 33

«ÏEen andere dito, zynde niet minder fraai en een wederga van de voorgaande. JAN LUIKEN, fai Een Binnenvertrek waar in ftaat een Vrouw&" * V tie hebbende een kool Vuur inde Tang, I die zy zal in een Doofpot leggen, waar by { een ftaand Mannetje; zynde verder t Huis aartïg gemeubileerd, fraai met de Pen, en / Sevïg met Ooftind. Inkt gewaffchen , zynSe een Ordonantie uit het Geeftelyk Huisraad. I ro± Fen ander dito, zynde meede een Ontwerp V!34 uit het! zelve Boekje. In deeze Teeken.ng zitten twee Vrouwtjes, fchynende hun geforek te zyn over het ontwerp van een hangend Horologie, aan de wand, zynde niet minder fraai dan 't voorgaande. <*r Twee ftuks dito, in het eene ftaat een Vrouw-

' 3 tie bv een Tafel, waar op een Lantaaren / ftaat; en in 't andere een Heer, zittende in zyn Boeken-Kamer, zeer fraai en geeftig.mec de Pen omgetrokken. L,6 Twee dito, in het eene zit een Man , blaaU3 zende met een Blaasbalg in het Vuur; ter . zvde van hem ftaat een ander dito, en m t anderen ftaat een Vrouwtje bv een Wastobben : niet minder fraai geteekend als de voorgaande.

BERNARD PICART.

(4 • „7 Een Oftavo Tietel, zynde een Ryke OrrJon"M' 37 nantie, fraai en uitvoerig met Ooftind. Inkt gewaffchen.

Van der VENNE.

*n i*8 In deeze Ordonnantie ziet men in een Ovaal t,A/i' —•— *•* q een

Sluiten