is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een fraaye verzameling teekeningen [...] prent-konst [...] kostbaare gebonde werken [...] en [...] schilderyen. Het welke verkogt zal worden door de makelaars Philip van der Schley [...] en Jan Yver. Op donderdag den 14 maart 1782 [...] en volgende daagen, ten huize van Arnoldus Dankmeyer [...] De catalogus zyn by bovengemelde makelaars te bekomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBONDE WERKEN.

No.

1 Museum Fiorentinum, Exhibeus Infigniora Vetu-

tiater Monimenta. Dit pragtig Werk beftaat in 12 Deeien, en gebonden in fraaije Schilpadde Banden met Goud op fnee, en met het Waapen der Stad Amfterdam op 't plat, zynde een Prefent geweeft van de Heeren * Burgemeefteren. Dit Werk bevat de Antique Standbeelden, Borftbeelden, Monumenten, in en uitwendige Gegraveerde Steenen, Medailjes en Pourtraiten van Schilders, die in Florenfe zyn geweeft; verder is dit Werk verfiert met fraaije kapitalen Vignetten , zynde alles beruftend in 't Kabinet van de Groot Hartog van Toscaanen en Florenfe; zynde dit Koninglyke Werk in Folio.

2 Jan Luiken, zyn Bybel of Merkwaardigfte Ge-

fchiedeniffen des Üude en Nieuwe Teftament, v is door zyn Konftryke en Vermaarde Etsnaald in het Kooper gebragt; een allereerfte Druk, groot Papier,in een roode MarocquineBand, met Goud op fnee en plat; zynde een Vorstelyk, Exemplaar in Folio.

3 Godfried Bidloo, Anatomia Humani Corporis,

Rooijaal Papier , allereerfte Druk , in een roode Marocquine Band, met Goud op fnee en plat; een fraai Exemplaar in Folio.

4 F. Desfeine en B. Kennét, Befchry ving van Oud

en Nieuw Roomen; Roijaal Papier , allereerfte Druk, in witte Ribbe Binden, 3 Deeien, in Folio.

5 Les Metamorphofis d'övide £f Latin & Franpois,

allereerfte Druk, onafgefneeden, 4 Deelen,

ia